ഹെൽത്ത്‌ റിലേറ്റഡ് ജോലികൾഹാൻഡ് ഹോൽഡിങ് സപ്പോർട്ടിങ് സ്റ്റാഫ്‌ 

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിലെ വിവിധ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ഇ-ഹെൽത്ത് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഹാൻഡ് ഹോൾഡിംഗ് സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാഫ് തസ്തികയിൽ 10,000 രൂപ മാസ വേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ താൽകാലികമായി നിയമിക്കുന്നതിന് വാക്ക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തും.  22ന് രാവിലെ 10.30 മുതൽ നാല് മണി വരെയാണ് ഇന്റർവ്യൂ.

തിരുവനന്തപുരം ജനറൽ ആശുപത്രിക്ക് സമീപം ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്‌ട്രേറ്റിലെ ഇ-ഹെൽത്ത് പ്രോജക്ട് മാനേജ്‌മെന്റ് യൂണിറ്റിലാണ് ഇന്റർവ്യൂ.  ഡിപ്ലോമ/ ബി.എസ്‌സി/ എം.എസ്‌സി/ ബി.ടെക്/ എം.സി.എ(ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ്/ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്/ ഐ.ടി) ആണ് യോഗ്യത.  ഹാർഡ്‌വെയർ & നെറ്റ്‌വർക്കിങ്ങ്/ ഹോസ്പ്പിറ്റൽ മാനേജ്‌മെന്റ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ & ഇംപ്ലിമെന്റെഷനിലുമുള്ള പ്രവൃത്തി പരിചയം അഭികാമ്യം.

Post a Comment

0 Comments