ഇന്നത്തെ ജോലി ഒഴിവുകൾ

 

പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒഴിവുകൾ ആയതിനാൽ വിളിച്ചു അന്വേഷിക്കുക 
ചിന്നാർ ടീ എറണാകുളം ടൗണിൽ പ്രമോട്ടർ ആവിശ്യം ഉണ്ട്
9846421106
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
3 മേസ്തിരി 2 ഹെൽപ്പർ എന്നിവരെ എറണാകുളം കാക്കനാട് ആവിശ്യമുണ്ട്. മതിലിൽ ഗേറ്റ് & ഗ്രിൽ പിടിപ്പിക്കണം പിന്നെ കുറച്ചു പണിയുമുണ്ട്.... എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കാമോ....9400094001
നേരിട്ട് ഉള്ള നിയനo
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
Poratha chapati vellappam maker
Vacancy available at trivandapuram
For details call 8830713681
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
പെയിന്റ് കടയിലേക്ക് ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
Kollam
Pathanapuram
6282 248 093
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
വെൽഡിങ് വർക്ക് അറിയാവുന്ന ആളുകളെ ആവശ്യമുണ്ട് (സ്റ്റീൽ സ്റ്റെയർകേസ് ,ഗേറ്റ് ഗ്രിൽ റൂഫ് വർക്ക്...etc)
സ്ഥലം മലപ്പുറം ജില്ല തിരൂരങ്ങാടി
അടുത്ത പരിസരത്തുള്ള അവർ മാത്രം ബന്ധപ്പെടുക
Ph: +919895352329
WhatsApp
wa.me/918089777560
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
Shudh Plus Hygiene 
Sales Executive
Central (Ernakulam Trichur, Palakkad, Idukki)
North (Calicut Malapuram, Wynad, Kannur, Kasargod)
Package 7-8 lac
Car Allowance 
Experience in Sanitary and Diaper would ba an added advantage 
Please send cv to
john.mullackal@gmail.കോം
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
Ethu oru direct selling company aanu.
Sales executives-ne aanu vendathu.
Salary : 7000/- + food and accomodation.
High incentives in small targets.
Chance to get promotion as a manager with in 4 months..
Male or female age below 35
7902749310Wanted 
production incharge 1nos near Andipalayam, mangalam road, tirupur
Mob 9788426439
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
Delivery boys ( trivandrum candidates )
Bike and driving license mandatory 
Whats app your biodata to : 6238547105
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
Billing staff ( girls )
4 season supermarket
Location : Pipemood, sasthamangalam, Trivandrum
Number of vacancies : 5
Qualification : +2 and above
Must have experience in billing
Accomodation will arrange if necessary
Contact : 6238547105
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
Wanted 
production incharge 1nos near Andipalayam, mangalam road, tirupur
Mob 9788426439
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
restaurant സ്റ്റാഫിന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ ആളെ ആവശ്യമുണ്ട്.
കോഴിക്കോട്
9544255210
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️