ഹോട്ടൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ

 

ഓണ സദ്യ ചെയ്യാനറിയുന്ന South indian Cook നെ 3 ദിവസത്തേക്ക് കോട്ടക്കൽ ചങ്കുവെട്ടിയിലെ ഹോട്ടലിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്.
Please contact whatsup Msg only
9526402060
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
മാവേലിക്കര ന്യൂ ഓപ്പൺ ആയ Brooklynz..
കഫെയിലക്ക് വൈറ്റെർ നെ ആവശ്യമുണ്ട് 
താമസം,ഭക്ഷണം സൗകര്യവും ഉണ്ടായിരിക്കും 
 cntct 7560825194
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
കായംകുളത്തോട്ട് ഒരു ബ്രോസ്റ്റഡ് മേക്കാറേ ആവശ്യമുണ്ട്. ശമ്പളം :1300. പെട്ടന്ന് വരാൻ പറ്റുന്നവർ വാട്സാപ്പിൽ വരുക. യെസ്പീരിയൻസ് :5. വർഷം വേണം.9645843904.
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
Thandoor alfaham tikka ചെയ്യാനറിയുന്ന ആളെ ആവശ്യമുണ്ട്  
ഹരിപ്പാട്
9847184767
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
Kuzhimandhi undakkan ariyunna aale avashym und
Place kollam
Number: 9847165143- shibu
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
വീട്ടിൽ നിന്ന് 3. നേരത്തെ ഫുഡ്‌ പാചകം ചെയ്യാൻ ഒരു ഫീമൈൽ സ്റ്റാഫ്നെ ആവശ്യമുണ്ട്. ശമ്പളം :10000. മിഡിൽ ഫാമിലിയാണ്.9645843904. എന്ന നമ്പറിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക.
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
ഷവർമ ലീവ് വേക്കൻസി ഞായർ നാളെ ചെമ്മാട് 9745676473
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
Urgently need a Chinese, north Indian cook in alappuzha. Please contact this number +918089737576
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
Urgently required cleaning boys 9656911306
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
എക്സ്പീരിയൻസുള്ള ഒരു പൊറോട്ട മേക്കറെ ആവശ്യമുണ്ട്.
കൊല്ലം
7994755008
ഉടൻ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ മാത്രം വിളിക്കുക
7994755008
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
എറണാകുളം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അറിയാവുന്ന ബോയ്സ് ആവശ്യമുണ്ട്.. 15000 സാലറി.. 8606035454
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
Urgently required for Distributionship 
Preferably Graduate with experience and Freshers can also apply
Post : Sales Executive
Area : kannur
Salary : Good with TA
Candidate with Tow wheeler can apply  
Call 8111885111
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️