ഹോട്ടൽ ജോലികൾ

 


എറണാകുളം തട്ടുകട യിലേക്ക് പൊറോട്ട ചായ എന്നിവ ഉണ്ടാക്കാൻ ആളെ വേണം നിലവിൽ 15 കിലോ പൊറോട്ട പോകുന്നുണ്ട് salary 800 day
   79079 74565
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
Need one poratta Dosa Chappahi maker in Tsr 8281136809
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
ഉടൻ ആവശ്യമുണ്ട്
വെയ്ററർ -1
ജ്യൂസ് മേക്കർ -1
കിഴക്ക०ബല०, 
എറണാകുളം 
Contact 7902609126
Date 04/08/2021
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
പാലക്കാട് പുതുതായി  തുടങ്ങുന്ന അറേബ്യൻ restaurant ലേക്ക് ഉടനെ ആവശ്യമുണ്ട്  ,Alfaham  master, juice maker,cleaning  Staff, Contactno:9567687789
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
Porotta maker cum tea maker wanted in guruvayoor..call 9539612626
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
വെറൈറ്റി എണ്ണകടികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയുന്ന ആളെ ആവശ്യമുണ്ട്..സ്ഥലം..
കൊച്ചി..9947293144
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
മലബാർ ദം ബിരിയാണിയും മറ്റും ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന കുക്കിനെ ഇടുക്കിയിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് +919447074786
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
കായംകുളം തെക്കു ഒരു helper നെ ആവശ്യമുണ്ട്. 98479 30175‬
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പുത്തനത്താണിയിലെ ഒരു പുതിയ ഹോട്ടലിലേക്ക് ഒരു പൊറോട്ട മേക്കറെ ആവശ്യമുണ്ട്. ബന്ധപെടുക 9074777434
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
പിസ്സ മേക്കറെ ആവശ്യമുണ്ട്.
9995979707
തിരുവനന്തപുരം
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
ഒരു ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫിനെ വേണം അര്ജന്റ് ആണ്  
7025 600 645 pattambi, Kootanad
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
ചായ എണ്ണക്കടികൾ അറിയുന്ന ആളെ ആവശ്യമുണ്ട്.
കോട്ടക്കൽ
+918089155151
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
ചൈനീസ് കുക്ക് 4 ദിവസം ലീവ് വേക്കൻസി.
കോഴിക്കോട്
9745577158
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
Urgently required caption, service staff for family restaurant
House keeping staff, maintenance technician(all-rounder) , accountant (must knowledge in bar,exice, godownstock) at 4 star Dlx Hotel nedumangad thiruvananthapuram Dt. Email cphndd@gmail.com mbl 9072404144.
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
കുഴിമന്തി ബിരിയാണി മേക്കറെ ആവശ്യമുണ്ട്.
കോട്ടയം
+91 97447 72539
➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️